O Mediacentru - Projekti

2007

Veza za zajednički anganžman (VEZZA) je projekt namijenjen privatnim elektronskim medijima u BiH, koji podržava Švicarski ured za razvoj i saradnju (SDC). Osnovni cilj projekta je da se privatnim radio i TV stanicama pomogne i omogući što kvalitetnije izvještavanje o najrelevantnijim socijalnim pitanjima, sa krajnim ciljem da se građani aktivno uključe i djeluju na dešavanja u svojim sredinama. Kroz VEZZA projekat 13 radio i jedna TV stanice dobijaju podršku i konsultacije u produkciji emisija, omogućeni su im treninzi i edukacija novinara, te imaju podršku za nabavku potrebne tehničke opreme.

2005

Istraživačko novinarstvo – priče na temu organiziranog kriminala je edukativni program Mediacentra lansiran 2005. godine. Cilj programa je da omogući novinarima razvijanje vještina istraživačkog novinarstva, kao i njihovo osposobljavanje za samostalni rad na sopstvenim istraživačkim pričama. Pored toga što odgovara na izraženu potrebu i interesovanje novinara/ki za usavršavanjem i saradnjom sa kolegama u regionu, ovaj program nastao je i kao odgovor na nedostatak dugoročnog, sistematičnog i praktičnog obrazovanja koje pruža neophodne vještine u radu na istraživačkim pričama, a u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima. 

2005

Udruženje medijske industrije (UMI) je udruženje oglašivačkih agencija i elektronskih medija osnovano sa ciljem da se osiguraju najkvalitetniji mogući podaci o gledanosti TV programa /slušanosti radio programa, koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe svih korisnika ove vrste podataka.
Udruženje radi na harmonizaciji sistema mjerenja slušanosti/gledanosti, osigurava uvođenje najbolje istraživačke prakse zasnovane na naučnim metodama i kontroli kvaliteta sadržaja, a uz to prati međunarodnu praksu u oblasti medijskih istraživanja.

Pages