O Mediacentru - Projekti

2015

Cilj projekta, koji podržava organizacija Civil Rights Defenders, je povećanje vidljivosti lokalnih organizacija civilnog društva koje rade u domeni zaštite slobode izražavanja i slobode medija u BiH.

2015

Projekat ima za cilj promoviranje i zaštitu slobode izražavanja kao i promoviranje transnacionalne javne rasprave o kršenjima medijskih sloboda širom Evrope.

2014

Mediacentar Sarajevo i Sarajevski otvoreni centar (SOC) najavljuju rad na zajedničkom projektu zalaganja i rada na zagovaranju za jačanje ljudskih prava LGBT osoba u BiH.

2014

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH od juna 2014. godine implementira četverogodišnji projekat „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“.

2014

PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) je četverogodišnji USAID-ov projekat izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih skupina u BiH.

Pages