O Mediacentru - Projekti

2012

Projekcijama dokumentarnih filmova i organiziranjem debata, projekt ima za cilj da informira javnost o aktualnim društvenim temama, te potakne razmjenu mišljenja.

2012

Cilj ovog edukativnog projekta je jačanje kapaciteta bosanskoghercegovačkih medija u izvještavanju o korupcije kroz dodatno obrazovanje novinara iz cijele Bosne i Hercegovine iz štampanih, elektronskih i online medija.

2012

Krajem 2010. godine počela je implementacija petogodišnjeg programa USAID-a nazvanog “Jačanje nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini” (SIM).

2012

Mediacentar Sarajevo, European Journalism Center i International Press Institute pokreću novi edukativni program za sve koji studiraju novinarstvo ili su na početku svoje novinarske karijere. U fokusu novog programa je oblast data novinarstva.

2012

U povodu obilježavanja 20. godišnjice od početka rata u BiH, Mediacentar Sarajevo je pokrenuo projekat koji za cilj ima angažirati regionalne medijske analitičare te ugledne autore i novinare u zajedničku analizu predstavljanja rata u medijima.

Pages