Magazin:

Novinari i Međunarodni krivični sud

Tokom projekta, Mediacentar Sarajevo je pretražio i više od 100.000 dokaznih materijala iz baze sudskih spisa MKSJ.

Tezaurus ratnog novinarstva

Tokom projekta, Mediacentar Sarajevo je pretražio i više od 100.000 dokaznih materijala iz baze sudskih spisa MKSJ.

Ministar za informisanje Srbije: Nekompetentan za medije, ali partijski vojnik

Novi ministar za informisanje Srbije strastveni pobornik Aleksandra Vučića i njegovog režima.

Regional documentaries on media and journalism you must watch: What makes a good documentary? By: Mirza Ajnadžić  Film theoretician Bill Nichols wrote of six types of documentaries—poetic, expository, reflexive, observational, performative, and participat

Mirza Ajnadžić preporučuje dokumentarne filmove koji istražuju rad novinara i borbe sa kojima se suočavaju.

Pages