O Mediacentru - Saopštenja

Osim treninga, novinari će dobiti stipendiju za izvještavanje o naučnim temama.
Fondacija Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa Transitions, priprema serijal edukativnih i praktičnih radionica za novinare i novinarke iz Bosne i Hercegovine na temu izvještavanja prema mladim ljudima, te generalno unaprjeđenje i/ili osvježenje produkcije medijskog sadržaja namijenjenog mladim ljudima.
Kampanja ukazuje na važnost profesionalnog novinarstva koje služi javnom interesu svih građana i građanki.

Pages