Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu

Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu

2010

Projekat “Obrazovanje javnosti o pravosudnom sistemu – OJPS” je pokrenut 2010. godine na inicijativu udruženja tužilaca i sudija iz cijele BiH koji su prepoznali potrebu da se dodatno angažuju u svojim lokalnim zajednicama, otvore vrata svojih institucija i pomognu učenicima u razumijevanju i poznavanju bh. pravosuđa.

Cilj projekta  “Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu” je jačanje razumijevanja, povjerenja i poštovanja javnosti prema pravosudnim institucijama. Projekat se temelji na direktnom, dobrovoljnom angažmanu predstavnika pravosuđa (primarno sudija i tužilaca) u obrazovanju mladih o ulozi, vrijednostima i značaju pravosudnog sistema.

Od 2010. godine, kroz aktivnosti projekta „Obrazovanje javnosti o pravosudnom sistemu“ uspjeli smo motivirati 50 sudija i tužilaca iz cijele zemlje da osmisle i realizuju aktivnosti poput gostujućih predavanja u školama, radionica sa djacima, srednjoškolskih simulacija suđenja, te na taj način doprinijeli boljem razumijevanju pravosudnog sistema kod više od 1000 učenika u 7 bh. gradova.

Projekat implementira Mreža pravde, a nosioci aktivnosti su Fondacija Mediacentar Sarajevo i Helsinški komitet za ljudska prava u BiH uz podršku USAID JSDP programa. Kao i do sada, zainteresovanim sudijama i tužiocima pružamo podršku u osmišljavanju edukativnih aktivnosti za učenike, koordiniramo radionice sa učenicima, a školama  pomažemo da nađu put da predstavnika pravosudnog sistema koji će im pomoći u podučavanju učenika o vladavini prava i pravosuđu.