• Mobilizacija za zaštitu javnog interesa u medijima
    Sanela Hodžić
    Izdavač: 
    Fondacija Mediacentar, Sarajevo i Mirovni institut, Ljubljana
    2024

    Izvještaj “Mobilizacija za zaštitu javnog interesa u medijima: Mapiranje dobrih praksi medijskog aktivizma” polazi od ideje da će rad medija i medijske reforme određivati tok historije, te da će nam mapiranje dobrih praksi pomoći da osmislimo medijski aktivizam koji u ovim kriznim vremenima može omogućiti da vrijednost javnog interesa prevlada u novinarstvu, medijima i komunikaciji.

O Mediacentru - Publikacije

Mobilizacija za zaštitu javnog interesa u medijima
Sanela Hodžić
Fondacija Mediacentar, Sarajevo i Mirovni institut, Ljubljana
2024
Štetni narativi tokom izbora: Kampanje diskreditacije, rodni stereotipi i narativi mržnje
Anida Sokol i Denisa Sarajlić (ur.)
MEDIACENTAR Sarajevo
2023
Regulacija štetnog sadržaja na internetu u Bosni i Hercegovini: Između slobode izražavanja i štete po demokratiju
Anida Sokol, Maja Ćalović
MEDIACENTAR Sarajevo
2022
PRVI NACRT HISTORIJE: Novinari - svjedoci pred Haškim tribunalom
Boro Kontić, Nedim Sejdinović, Elvira Jukić Mujkić, Anida Sokol, Selma Zulić Šiljak i Dragan Golubović
MEDIACENTAR Sarajevo
2022

Pages