• Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti
    Radmila Rangelov Jusović i Nedim Krajišnik
    Izdavač: 
    MEDIACENTAR Sarajevo
    2019
    Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, autora Radmile Rangelov Jusović i Nedima Krajišnika, nudi novinarima ideje i savjete za aktivnosti koje mogu da rade sa djecom u učionici kako bi im približili novinarski poziv i objasnili koja je uloga medija i novinara u društvu.

O Mediacentru - Publikacije

Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti
Radmila Rangelov Jusović i Nedim Krajišnik
MEDIACENTAR Sarajevo
2019
Medijska i informacijska pismenost u Bosni i Hercegovini: brojne inicijative civilnog sektora i nedostatak javnih politika
Sanela Hodžić, Brankica Petković, Sandra Bašić Hrvatin
MEDIACENTAR Sarajevo
2019
Priručnik za trenere iz oblasti medijske i informacijske pismenosti
Stefan Janjić i Slobodanka Dekić
MEDIACENTAR Sarajevo
2019
Surfanje po tankom ledu: Mladi, mediji, problematični sadržaji
Sanela Hodžić i Anida Sokol
MEDIACENTAR Sarajevo
2019

Pages