Osoblje Mediacentra

Maida Muminović
IZVRŠNA DIREKTORICA
Dragan Golubović
SENIOR PROJEKT KOORDINATOR
Anida Sokol
ISTRAŽIVAČICA/UREDNICA
Selma Zulić Šiljak
Projektna koordinatorica
Tarik Moćević
PROJEKTNI KOORDINATOR
Alena Velagić
PROJEKTNA KOORDINATORICA
Hana Tiro
Asistentica projektne koordinacije i istraživanja
Sanja Đurić
Office Administrator
Mustafa Mustafić
ASISTENT U INFOBIROU
Maja Ćalović
Urednica vijesti
Jasmina Čišija
Menadžerica finansija
Senada Alihodžić
FINANSIJSKA ADMINISTRATORICA