O Mediacentru - Projekti

2020

Projekat posvećen produkciji videosadržaja o stereotipima kojima su izloženi pripadnici manjinskih grupa.

2020

Oslanjajući se na dugogodišnju međuarhivsku saradnju INFOBIROa sa arhivom sudskih spisa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ovaj projekat istražuje i analizira nedovoljno istraženu ulogu novinara/ki, novinarstva i novinskog materijala u procesuiranju ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

2019

Osnovni cilj ovog projekta je izgradnja lokalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini za borbu protiv propagande, dezinformacija i misinformacija koje kruže u javnoj sferi prijenosom pozitivnih iskustava iz Češke Republike i saradnjom sa bosanskim akterima na razvoju inovativnih pristupa.

2019

Projekat je fokusiran na kreiranje multimedijalnih sadržaja koji se bave temom diskriminacije i zaštite ljudskih prava manjinskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

2018

"Slobodni glasovi" je edukativni program posvećen digitalnoj medijskoj produkciji i razvoju digitalnih komunikacijskih strategija.

Pages