O Mediacentru - Projekti

2021

Projekat “Mladi za bolje medije” kojeg Mediacentar Sarajevo provodi u partnerstvu sa NVO JaBiHEU uz finansijsku podršku Evropske unije, posvećen je razvoju inovativnog pristupa jačanju neovisnih medija u Bosni i Hercegovini i unapređenju medijske pismenosti.

2020

Projekat posvećen produkciji videosadržaja o stereotipima kojima su izloženi pripadnici manjinskih grupa.

2020

Oslanjajući se na dugogodišnju međuarhivsku saradnju INFOBIROa sa arhivom sudskih spisa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ovaj projekat istražuje i analizira nedovoljno istraženu ulogu novinara/ki, novinarstva i novinskog materijala u procesuiranju ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

2020

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa osam organizacija za razvoj medija na Zapadnom Balkanu i Turskoj u okviru Mreže za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM) sprovodi projekat „SNAŽNI – Za medije bez mržnje i dezinformacija“ koji je podržala Evropska unija.

2019

Osnovni cilj ovog projekta je izgradnja lokalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini za borbu protiv propagande, dezinformacija i misinformacija koje kruže u javnoj sferi prijenosom pozitivnih iskustava iz Češke Republike i saradnjom sa bosanskim akterima na razvoju inovativnih pristupa.

Pages