Donatori

Donatori

Mediacentar koristi licencirana programska rješenja i servere koje je donirala kompanija Microsoft.

Zahvaljujemo se ovim organizacijama na podršci portalu NetNovinar.org u periodu 2004-2008, te portalu MCOnline od 2008. godine (po abecednom redu):