O Mediacentru - Projekti

2021

Mediacentar, u partnerstvu sa Transitions iz Praga, nastavlja sa aktivnostima jačanja lokalnih struktura podrške za medijskog opismenjavanje djece, njihovih roditelja i staratelja, novinara i novinarki, te svih ostalih osoba koje pružaju dodatnu stručnu podršku roditeljima u odgoju djece.

2021

Projekat ima za cilj da potakne stvaranje kreativnog medijskog sadržaja kod mladih širom Zapadnog Balkana

2020

Projekat posvećen produkciji videosadržaja o stereotipima kojima su izloženi pripadnici manjinskih grupa.

2020

Oslanjajući se na dugogodišnju međuarhivsku saradnju INFOBIROa sa arhivom sudskih spisa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ovaj projekat istražuje i analizira nedovoljno istraženu ulogu novinara/ki, novinarstva i novinskog materijala u procesuiranju ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

2020

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa osam organizacija za razvoj medija na Zapadnom Balkanu i Turskoj u okviru Mreže za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM) sprovodi projekat „SNAŽNI – Za medije bez mržnje i dezinformacija“ koji je podržala Evropska unija.

Pages