O Mediacentru

O Mediacentru / Projekti

Lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti

Lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti

2017
Cilj programa je ponuditi kvalitetne istraživačke analize i preporuke za poboljšanje statusa, finansiranja i strateškog programiranja javnih lokalnih medija u BiH i potaknuti i obučiti mlađe istraživače/ice da se bave ovom tematikom.
 
Lokalni javni mediji čine značajan dio medijske scene u BiH i predstavljaju veliki potencijal za razvoj demokratske komunikacije na lokalnom nivou. Oni mogu doprinijeti većoj transparentnosti rada lokalnih nivoa vlasti, te informiranosti i učešću građana u političkom procesu odlučivanja na lokalnom nivou. Trenutni status lokalnih javnih medija, međutim, umjesto da pogoduje razvoju ovih potencijala, javne medije stavlja u položaj servilnosti prema lokalnim samoupravama.
 
Medicentar Sarajevo sprovodi istraživanje o javnim lokalnim medijima u BiH i realizuje desetomjesečni program obuke za istraživače/ice. Cilj programa je ponuditi kvalitetne istraživačke analize i preporuke za poboljšanje statusa, finansiranja i strateškog programiranja javnih lokalnih medija u BiH i potaknuti i obučiti mlađe istraživače/ice da se bave ovom tematikom.
 
Program se sastoji od dvodnevne radionice na kojoj će biti dogovorena detaljna metodologija i dinamika rada za svaki pojedinačni istraživački rad i višemjesečnog istraživanja o sljedećim temama: finansiranje javnih lokalnih medija; javni lokalni mediji i oglašivačko tržište; urednička neovisnost i politički utjecaji; programi javnih lokalnih medija i javni interes.
 
Na kraju projekta Mediacentar Sarajevo će objaviti publikaciju s istraživačkim radovima polaznika zajedno s preporukama za poboljšanje statusa, finansiranja i strateškog programiranja javnih lokalnih medija u BiH. 
 
 
Projekt je finansiran sredstvima granta Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.