Slobodni glasovi: Promovisanje slobode izražavanja u BiH

Slobodni glasovi: Promovisanje slobode izražavanja u BiH

2016

Projekat se fokusira na podizanje svijesti i kapaciteta među studentima novinarstva, medijskim profesionalcima i širom publikom o kršenju slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini. To će doprinijeti boljem razumijevanju šta je to sloboda izražavanja, kako i kada se krši i kako uključiti širu publiku u zaštitu slobode izražavanja u BiH. Namjera je doprinijeti jačanju medijske zajednice, fokusirajući se na mlade profesionalce i kako promovisati i zaštititi slobodu izražavanja i medijske slobode. Projekat će se fokusirati na mlade novinare ili studente novinarstva i medijske profesionalce u BiH i regionu.

Mladi novinari/student novinarstva sa odsjeka komunikologije i žurnalistike sa svih fakulteta u BiH – ukupno 12 studenata će biti odabrani kroz poziv za aplikacije da učestvuju u jednomjesečnom program o slobodi izražavanja i medijskih sloboda, u 2016. i 2017. godini. Sudeći po ranijim iskustvima u programima edukacije, prakse koje uključuju rad u medijima (a ovaj program to nudi) je uvijek dobrodošao studentima novinarstva. Osim toga, saradnja koja je uspostavljena tokom prošlih programa sa univerzitetima, biće nastavljena.

Medijski profesionalci u BiH i regionu – uključujući istraživače, novinare, urednike, analitičare i druge koji rade u bh. ili regionalnim medijima, bit će uključeni u pisanje niza analitičkih članaka vezanih za slobodu izražavanja. Namjeravamo da ih uključimo u otvorenu i kritičku diskusiju vezano za različite aspekte povrede ili ograničenja slobode izražavanja, kako da promovišu široko razumijevanje slobode izražavanja (ne samo u medijima i među novinarima) i kako da zajednički rade na jačanju svijesti šta znači sloboda govora za demokratsko društvo i kako može biti zaštićena. Pojedinci iz ove ciljne skupine će biti uključeni kao autori spomenutih članaka kao i konzumenti.