Magazin:

U tekstu „Kritička analiza diskursa trgovine ženama u štampanim medijima u Republici Makedoniji: Rodna perspektiva”, koji je pripremljen u okviru projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Bobi Badarevski identificira mehanizme i moduse implicitne diskriminatorne prakse diskursa trgovine ženama u štampanim medijima u Makedoniji.
U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu “Politika u porno ključu: Pornografsko predstavljanje žena u tabloidima u Srbiji i njegova politička uloga”, Ivana Kronja, istražujući sadržaj srpskih tabloida poslije 2000. godine, analizira ulogu pornografije u tabloidnoj štampi u promociji antidemokratskih vrednosti.
Paul Cristian Radu, višestruko nagrađivani istraživački novinar i predavač NetNovinar trening centra, piše o svom iskustvu u korištenju kolaboracionog softvera „Groove“, koji novinarima može pomoći u prekograničnoj komunikaciji i saradnji na istraživačkim pričama.
U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu “Seks i globalizacija ženskog tinejdžerstva: hrvatski i srpski teen časopisi novog doba”, Mima Simić, analizirajući najpopularnije „nove“ tinejdžerske časopise, pokazuje na koje je načine ideološko-ekonomski prijelaz iz socijalizma u kapitalizam utjecao na kreaciju tinejdžerskih (ženskih) rodnih i seksualnih identiteta.

Jedan od najvećih izazova za novinare koji izvještavaju o posljedicama rata u BiH je pristup žrtvama rata i objektivno prenošenje njihovih ispovijesti. Urednica BIRN-ovog „Justice Report-a“ piše o profesionalnom odnosu prema žrtvama, i o balansu između novinarovih osjećanja i objektivnosti u izvještavanju.

Pages