Magazin: Medijska politika regulativa

RAK bi mogao kažnjavati entitetske emitere

Šta je o stanju medija u BiH rečeno pred ambasadorima vodećih zemalja svijeta

Produkcija radio i televizijskog programa: Zloupotrebe i dobre prakse po Zakonu o javnim nabavkama

Zloupotrebe ZJN vezano za radio i TV produkciju često su prikriveno oglašavanje.

Modeli i reforme javnih medijskih servisa u jugoistočnoj Europi

Istraživanje provedeno u zemljama regiona pokazalo je sveprisutno neshvatanje uloge javnih medijskih servisa i finansijsku neefikasnost.

Vraćanje javnog interesa u finansijske odnose između javnog sektora i medija (rdn)

Osim transparentnosti, za zaštitu javnog interesa potrebne su i reforme.

Više od pola bh. institucija ne poštuje ZOSPI

Samo oko 55 posto odgovora stiže na zahtjeve za pristup informacijama.

Pages