Magazin:

Bilo bi tužno kada ljudi ovde ne bi znali ko je Gay Talese. Jer nikada nije napisao ni reč koja nije bila činjenično utemeljena, proverena i potvrđena, a prodao je milione knjiga. Njegove su novinske
Vodič kroz sinopsis istraživačke priče (I)

Naučite da koristite ovu složenu, ali moćnu alatku istraživačkog novinarstva. Sinopsis istraživačke priče postaviće vam 70 teških pitanja i zadataka koji će sprečiti da vam meseci rada propadnu zbog sitnog ili krupnog previda na kakve vas tera ludi ritam novinarskog posla.

Sinopsis istraživačke priče

Sinopsis je lista pitanja na koja je ključno odgovoriti ako se upuštate u rad na istraživačkoj priči, a ne želite uzaludno potrošiti vrijeme i novac. Sastavio ga je danski novinar Lars Møller, a NetNovinar trening centar ga smatra nezaobilaznim i krupnim korakom u svakom vidu edukacije za istraživačko novinarstvo.

U tekstu “Interpretacija novinskih interpretacija jednog ubojstva,” koji je pripremljen u okviru projekta „Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi“, Sanja Sarnavka i Suzana Kunac istražile su i interpretirale način na koji novine izvještavaju o ubojstvu u kojem je žrtva muškarac, a ne žena.
Kako snimiti televizijsku reportažu

Šta je TV reportaža? Kako se pravi? Ko su članovi tima koji je stvaraju i šta je čiji posao? Koje su osnovne vrste reportaže po temama?

Pages