Magazin: Tehnike i forme

Izvještavanje o tragediji: Šta je priča?

Osim krvi, bola, nasilja i očaja, izvještavanje o nekoj tragediji treba da uključi i često neispričanu priču o onome što se događa nakon toga.

Kako pristupiti sagovorniku koji je prošao traumatično iskustvo i pripremiti teren za intervju o toj temi.
Prije priče o implikacijama traume po novinarstvo i novinare, razmotrimo šta je to traumatično, a šta je samo stresno.
U petom delu priručnika 'Odgovorno izveštavanje o sukobima' Dart Centra: novinarstvo koje se bori protiv predrasuda i neguje različitost.
Kad smete da napišete da je Pera ubio Miku? Za to morate znati četiri bitne tačke u krivičnom postupku.

Pages