Magazin: Tehnike i forme

U nekoliko tekstova objašnjavamo kako prevazići ključne probleme s kojima se početnici i mladi novinari mogu suočiti tokom istraživanja tema u crnoj hronici.
Video novinarstvo (2)

U drugom dijelu teksta o video novinarstvu, autor donosi pregled osnovnih pravila koje bi trebao imati na umu svako ko se nađe u situaciji da zvukom i videom izvještava o nekom događaju.

Video novinarstvo (1)

Svako ko u džepu ima mobilni telefon novije generacije, ima i mogućnost da slikom i tonom izvještava o događaju u trenutku njegovog dešavanja. Ipak, i video novinarstvo slijedi neka pravila.

Šta je gonzo novinarstvo? Pisanje na meskalinu? Fikcija u novinarstvu? Kritika malograđanštine? Ili sam Hunter S. Thompson, tvorac gonzo novinarstva?
Pavle Levi, filmski teoretičar i predavač na Univerzitetu Stanford u SAD-u, održao je nedavno u Mediacentru predavanje ''Filmska želja i kino fantazam".

Pages