Redakcijska kultura

Redakcijska kultura

U petom delu priručnika 'Odgovorno izveštavanje o sukobima' Dart Centra: novinarstvo koje se bori protiv predrasuda i neguje različitost.

Ovde pročitajte I, II, III i IV deo priručnika.

Profesionalizam naspram patriotizma

Ni jedan novinar ne može da bude sasvim objektivan. Novinari, kao i svi drugi ljudi,
drže do vrednosti koje su karakteristične za njihovu zemlju, religiju ili etničku grupu. Zato profesionalni novinari imaju standarde za tačnost, nepristranost i odgovornost – da bi otklonili lične vrednosti i pristranosti.

Ali kada društvu preti nasilje, mediji ponekad staju na određenu stranu. To se dogodilo i u Nepalu. Vlada je proglasila vanredno stanje zbog pretnje koju su im predstavljali Maoisti. Glavni mediji su se složili s ovom odlukom i nije im smetalo to što je vanredno stanje oduzelo njihove slobode. Mediji su, takođe, koristili reči kojima se služila vlada nazivajući Maoiste teroristima. Ubrzo su postali glas vlade protiv Maoista. Novinarima je postalo teže da nezavisno izveštavaju i analiziraju i vladu i Maoiste. Podlegli su samo-cenzuri i izgubili su nepristranost.

Dve glavne etničke grupe u Šri Lanki, Sinhalezi i Tamili, žive zajedno u glavnom gradu, ali imaju potpuno zasebne medije koji retko pozitivno izveštavaju o drugoj strani. Mediji potpiruju sumnje, nepoverenje i mogućnosti za sukob.

Kada redakcija izveštava uzimajući u obzir samo gledišta jedne strane koja je suprotstavljena drugoj, sprečava novinare da razmišljaju nezavisno. Novinari prihvataju reči jedne strane o onome što se dešava na obema stranama. Ali ako ne razgovaramo sa drugom stranom i ne izveštavamo o njoj, kako ćemo znati kada se promenila? Izgubićemo vrednosti odgovornog novinarstva i nećemo više komunicirati, edukovati i razotkrivati mitove.

Ruka pružena drugoj strani

Jedan od načina na koji profesionalni novinari mogu da premoste prepreke između suprotstavljenih strana je traganje za pričama o onome što je obema stranama zajedničko. Na primer, to mogu biti vesti o zajedničkim pitanjima zaštite okoliša, mogućnostima za razvoj bizinisa, zdravstvenim pitanjima ili novim poljoprivrednim tehnikama. A takve priče govore o rešenjima koja obe strane mogu da primene.

Još jedan od načina za uklanjanje prepreka su priče o identitetima koji nadilaze one etničke, ili ljudima koji su heroji cele nacije. To su ljudi koji, iako potiču iz jedne grupe ili oblasti, predstavljaju celu zemlju, bilo da je to u sferi biznisa, međunarodnoj politici ili obrazovanju.

Najvažniji način je da iz vesti otklonimo stereotipe i pretpostavke. Stereotipi uvek pridaju važnost onome što je kod druge strane drugačije, kao što je rasa, religija ili kasta. Izveštavanje koje sadrži stereotipe odaje utisak da se druga strana uvek ponaša na određeni način i da se nikad ne menja. Stereotipi okrivljuju religiju, kastu ili kulturu druge strane za sve što se desi. Takvo izveštavanje je često pogrešno i stvara predrasude i sukobe.

Uvek se zapitajte: da li su rasa, religija ili kasta važne za moj izveštaj? Ako ne, uklonite ih iz izveštaja.

PRIMER #1

Tradicionalno izveštavanje

Joho Siti, YNS — Sedmorica mladića su poginula, a jedno skladište je uništeno u utorak uveče u novim sukobima etničkih bandi u gradu.

 

Mladići iz sukobljenih Joho i Atu bandi razmenjivali su vatru i molotovljeve koktele gotovo 20 minuta. Jedan od policajaca je događaj okarakterisao kao “etnički okršaj”.

 

Prema svedočenju očevica, jedan od Atu mladića je viknuo “pobićemo vas sve” kada je bacio molotovljev koktel u automobil pun Joho mladića koji je bio parkiran ispred skladišta.

 

Prema rečima drugog očevica, mladića je ubio pripadnik Yoho bande koji je pucao sa prozora skladišta.

 

Ostali pripadnici Atu bande su viđeni kako bacaju molotovljeve koktele kroz prozore skladišta, nakon čega je zgrada izgorela. Prema policijskim izvorima, ove dve bande već nekoliko sedmica vode etničke borbe u tom kraju grada.

Odgovorno izveštavanje o sukobu

 

Joho Siti, YNS — Ilegalna trgovina narkoticima bila je uzrok oružanog sukoba koji se odigrao u utorak uveče između dve grupe u centru grada.

 

Prema izjavama stanovnika ovog dela grada, u sukobu je poginulo sedam osoba. Njih su regrutovali narko-dileri koji se bore za prevlast nad tim područjem.

 

Četvoro mrtvih su Joho mladići koji su bili angažovani na čuvanju skladišta za koje stanovnici u tom kraju veruju da je bilo centar za rasturanje droge, izjavila je Jane Brown, predsednica Udruženja građana istočnog dela grada.

 

Drugi narko-dileri koji pokušavaju da preuzmu istočni deo grada regrutovali su nezaposlene Atu mladiće i naoružali ih vatrenim oružjem, rekla je Brown.

 

“Policija je odbila da rešava problem trgovine drogom, koji je naše ulice pretvorio u bojno polje. Potrebna nam je policijska stanica, novac za lečenje zavisnika i ...

Primećujete li razliku?

Tradicionalno izveštavanje
• Izveštaj počinje živopisnim detaljima nasilja i za njega krivi etničke grupe. Ponavlja nazive etničkih grupa kojima pripadaju akteri događaja.
• Izveštaj predstavlja mišljenje neimenovanog policajca kao činjenicu.
• Izveštaj daje više detalja o nasilju, ali ne i objašnjenje uzroka nasilja.
• Izveštaj ne predstavlja drugačije gledište ili druge interese.

Odgovorno izveštavanje o sukobu
• Izveštaj pažljivo izbegava pominjanje etničkih identiteta u lidu jer to nije među najvažnijim informacijama.
• Izveštaj govori o nasilju, ali objašnjava da su narko-dileri njegov pravi uzrok.
• Izveštaj otkriva etničke identitete aktera, ali pokazuje da su oni žrtve. 
• Izveštaj predstavlja druge izvore informacija, kao i rešenja.
• Izveštaj ukazuje na neuspeh policije u rešavanju problema.

Podsetnik protiv predrasuda

 

Ova lista, preuzeta i prilagođena iz lista The Sunday Times of South Africa, daje četiri saveta kojima novinari mogu da izbegnu podsticanje predrasuda.

• Da li je vest neophodna? Koji je javni interes izveštaja? Da li je to vest samo zato što joj je tema druga strana?  
• Da li će izveštaj podstaći predrasude i pored toga što su činjenice tačne? Da li je moguće izvestiti drugačije o istom događaju?
• Da li je dovoljno različitih glasova u izveštaju? Da li smo od običnih ljudi i stručnjaka tražili dovoljno različitih mišljenja?
• Da li u izveštaju ima reči i komentara koji vređaju nekoga ili izazivaju predrasude? Da li su komentari međusobno izbalansirani?
• Da li navodimo rasu ili kulturnu pripadnost počinitelja i žrtve u vestima o kriminalu? Da li su te informacije neophodne i u javnom interesu? Zašto?

PRIMER #2

Tradicionalno izveštavanje

Joho Siti, YNS — Još jedna krojačnica u vlasništvu Atua bila je juče meta bombaškog napada u talasu nasilja uzrokovanog etničkom mržnjom koji se nastavlja u gradu.

 

Ova Atu radnja na Glavnoj ulici br. 21 je izgorela do temelja, a porodica vlasnika je jedva izbegla smrt u napadu.

 

Skoro polovina krojačnica u gradu je u vlasništvu pripadnika Atu etničke grupe. Najmanje 9 ovakvih radnji je bilo meta vandalizma i napada u poslednja tri meseca.

 

Nedavni napadi su povezani sa talasom napetosti između Atu i Joho stanovnika grada, i odraz su građanskog rata koji se vodi između Atu separatista i vlade u severnom delu zemlje.

Odgovorno izveštavanje o sukobu

 

Joho Siti, YNS — 52-godišnji muškarac koji prodaje opremu za šivenje uhapšen je u vezi sa bombaškim napadom na jednu krojačnicu u gradu.

 

On je optužen da je pretio vlasnicima krojačkih radnji ukoliko ne pristanu da kupe njegovu opremu.

 

Juče je osuđen za iznudu, skoro dve sedmice nakon što je jedna radnja u vlasništvu pripadnika Atu etničke grupe na Glavnoj ulici zapaljena i izgorela.

 

Policija istražuje moguće veze ovog čoveka sa drugim nedavnim požarima u krojačnicama čiji su vlasnici Atu ili drugi.

 

Najmanje 9 Atu radnji je bilo meta nedavnih napada. Atu vlasnici tvrde da su žrtve predrasuda pripadnika Joho grupe.

Primećujete li razliku?

Tradicionalno izveštavanje
• Izveštaj daje važnost etničkoj pripadnosti. Podrazumeva da je uzrok etnički sukob, za šta nema dokaza.
• Izveštaj ne navodi druge izvore ili mišljenja. Štaviše, uopšte ne navodi izvore.

Odgovorno izveštavanje o sukobu
• Informacije o etničkoj pripadnosti se ne navode na početku izveštaja jer nisu važne.  
• Izveštaj otkriva da je uzrok u iznudi, a ne u etničkom sukobu.

Različitost u redakciji

Pouzdano novinarstvo je tačno, izbalansirano i odgovorno. Kultura, rasa i religija ne bi trebalo da imaju uticaja na izveštavanje. Trebalo bi da smo imuni na razlike. A u našim redakcijama i kancelarijama bi trebalo da budu zastupljene sve rase, religije ili kulture. Treba da negujemo različitost.

Međutim, redakcije često nisu primeri različitosti. Obično nemamo novinare koji dolaze “s druge strane”, iz druge kulture ili rase. Ne stavljamo u isti tim novinare različite rase, religije ili kulture da bismo izbalansirali predrasude. A trebalo bi.

Nemamo kontakta sa “drugom stranom”. Nemamo izvore na drugoj strani. Ne izveštavamo iz drugih krajeva zemlje. A trebalo bi.

Imamo vrlo malo žena novinara. Ne izveštavamo o pitanjima koja su važna ženama. Naše izveštavanje ne odražava realnost naše zemlje. Žene tretiramo drugačije. A trebalo bi da ih tretiramo jednako.

Različitost u redakciji i u izveštavanju je važna mera uloge medija u nekom sukobu. Mediji mogu da budu uzor društvu ili mogu da pospeše podele u njemu.

Podsetnik za različitost

• Da li je količina informacija koju prezentujemo javnosti o drugoj strani proporcionalna zastupljenosti druge strane u društvu?

• Da li se pozitivno izveštavanje o manjinama pojavljuje samo u određenim rubrikama, kao što je sport?

• Ko u redakciji ima dobre kontakte ili pouzdane izvore na drugoj strani?

• Da li se novinari regrutuju iz manjinskih zajednica i da li dobijaju mentora i mogućnosti za usavršavanje?

• Postoje li preporuke za povećanje različitosti u redakcijama i u izveštavanju? Da li planovima te vrste digiruje osoba od ugleda, sa autoritetom koji može pomoći da se postigne različitost?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malo novinara ima bilo kakvu obuku iz teorije sukoba.
Veštine analize sukoba omogućuju novinaru da bude efikasniji profesionalac.

- Ross Howard