Magazin: Preporuke

OfficeLens: Mobilna aplikacija korisna za digitaliziranje, pohranjivanje i slanje dokumenata

Aplikacija kreira digitalni dokument spreman za slanje ili korištenje u drugim aplikacijama.

Priručnik: Digitalna sigurnost za aktiviste za ljudska prava

Pregled definicija i regulacija na području digitalne sigurnosti.

U mreži: Naučno-obrazovni serijal o digitalnim tehnologijama

Novi projekat Share Fondacije predstavlja uvod u digitalne tehnologije za TV gledaoce

CIN: Priručnik za istraživačko novinarstvo

Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva objavio je "uputstvo za upotrebu" istraživačkog novinarstva.

Journalism Now: Online kursevi za medijske profesionalnce

Online platforma koja nudi kurseve o digitalnim i multimedijalnim vještinama.

Pages