Magazin: Preporuke

Pribor za samoprocjenu i izradu politika privatnosti

Da li je vaša organizacija uskladila svoje politike prikupljanja, obrade, dijeljenja i čuvanja ličnih podataka sa regulativom Europske unije? Online alat koji je osmislila Fondacija Share iz Srbije nudi vam mogućnost da procijenite koje su potrebe vaše organizacije u ovom području i koje korake trebate preduzeti ka izradi politika privatnosti.

Feministički principi interneta

Publikacija „Feministički principi interneta: Bosna i Hercegovina i regija“ bavi se pitanjima jednakosti žena i queer osoba na internetu.

Transparency International EU: Novi alat za istraživanje velikih banaka

Globalne aktivnosti i ključni finansijski podaci o oko 20 najvećih evropskih banaka dostupni su i vidljivi kroz novi online internaktivni alat koji je predstavio Transparency International EU.

Selfi građansko novinarstvo: Edukativni serijal i prilika za nagradu za video reportažu

Edukativna predavanja, rad sa profesionalnim mentorom, nagrada za najbolju selfi reportažu.

Priručnik za izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju

Priručnik autorice Slobodanke Dekić za cilj ima da potakne odgovorno medijsko izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

Pages