Magazin: Preporuke

Sigurnost na Facebooku za novinare

Evropski centar za novinarstvo i partneri pokrenuli su inicijativu "Sigurnost na Facebooku za novinare", koja kroz niz edukativnih videa i smjernica novinarima ukazuje kako sigurno koristiti najpopularniju društvenu mrežu.

Sutori: Besplatni alat za grafički prikaz vremenskog slijeda

Alat pod nazivom Sutori omogućava kreiranje multimedijalnih vremenskih prikaza.

Šta je Google Jigsaw? (rdn)

Online zlostavljanje, govor mržnje, cenzura, digitalni napadi, nasilni ekstremizam.

Priručnik za korištenje dronova u novinarstvu

Upotreba bespilotnih letjelica u novinarstvu sve je češća, a s njom dolazi i potreba regulacije i kreiranja smjernica za ovakvu vrstu snimanja i prikupljanja vijesti.

Priručnik za mirovno novinarstvo

IPS Foundation Communication Publishing objavio je englesku verziju priručnika za mirovno novinarstvo koji je napisala Sevda Alankuş, profesorica komunikacija sa Univerziteta Kadir Has u Istanbulu.

Pages