Magazin: Preporuke

BIRN: Sve što trebe znati prije presude Ratku Mladiću
Publikacija

Uoči izricanja presude, publikacija je vrijedan izvor informacija o tom važnom procesu i sadrži izvještaje sa svih ročišta.

Brain: Pretraživanje audio snimaka pomoću umjetne inteligencije

Brain prepoznaje govor u snimku, omogućuje pretragu i transkripciju.

HackPack: Globalna mreža provjerenih medijskih profesionalaca (rdn)

Globalna mreža za vezu novinara i fotografa sa medijima i kompanijama.

MIL Clicks: Medijska i informacijska pismenost na društvenim mrežama (rdn)

Poticanje kritičkog razmišljanja o internet sadržaju koji nas svakodnevno okružuje.

Screencast-O-Matic: Alat za snimanje i komentarisanje sadržaja kompjuterskog ekrana

Alat za snimanje i komentarisanje sadržaja kompjuterskog ekrana.

Pages