Magazin: Alati

Liste najpopularnijih članaka efikasan su način zadržavanja čitatelja na sajtu. Koja su pravila za njihovo oblikovanje i maksimalnu funkcionalnost?
Primjeri medijskih organizacija koje uspješno koriste QR kodove za povećanje broja posjeta svojim web portalima.
Tzv. tweet greets su javni postovi na Twitteru upućeni određenim korisnicima, sa kratkom pozdravnom porukom i zahtjevom za intervju. Dan Reimold navodi pravila za njihovo korištenje.
Mikrosajtovi se koriste za taktičke kampanje, najčešće tačno određenog, kraćeg trajanja. Kako ih mogu iskoristiti i mediji?
Da li zapravo znate kako da koristite LinkedIn kao korisnu mrežu za poslovne kontakte?

Pages