Magazin: Alati

Kako ovi statični i interaktivni grafički prikazi postaju i novi komunikacijski alati u odnosima sa javnošću.

Lista od 10 aplikacija koju je za lakše praćenje i prikupljanje vijesti sastavio portal Journalism.co.uk.

Razvojem “pametnih” telefona novinari su dobili mogućnost da efikasno izvještavaju koristeći ništa više od telefona.

Intervju s Borisom Ličinom Borjom - urednikom časopisa Plan B koji koristi infografike.

U drugom delu članka govorimo o programskim jezicima, alatima za programiranje za Web, programima za uređivanje koda, alatima za kontrolu revizija na dokumentima, kao i alatima za analizu dokumenata.

Pages