Magazin: Alati

Mreža nas uči, kako o mogućnostima autonomnog udruživanja i surađivanja, tako i o nastojanjima da se pod svaku cijenu održe uspostavljeni odnosi moći nadziranjem njenog korištenja.
Kako jedna medijska kuća uspješno koristi prisustvo na Facebook-u kao dio svoje online strategije.

Preporučujemo priručnike i vodiče za građane koji su nekada bili samo publika, a sada objavljuju na internetu, ali i novinare i medije koji žele da iskoriste njihov potencijal.

Bavimo se istim osnovama izvještavanja, pisanja i etike, ali smo suočeni i sa raznovrsnošću digitalnih medija od koje nam se manta u glavi.
O čemu se pričalo na svjetskoj konferenciji Asocijacije online medija.

Pages