#VladaDvaNula: Najvažnija je dvosmjerna komunikacija

#VladaDvaNula: Najvažnija je dvosmjerna komunikacija

#VladaDvaNula: Najvažnija je dvosmjerna komunikacija

U organizaciji Fondacije Dokukino i Asocijacije vladinih komunikatora jugoistočne Evrope SEECOM u Sarajevu je 28-29. marta održana konferencija #VladaDvaNula posvećena transparentnosti i jačanju dijaloga između vlade i civilnog društva.

Dvodnevna konferencija okupila je neke od uspješnijih komunikatora sa prostora Zapadnog Balkana, poput Jasne Jelišić međunarodne ekspertice za vanjske poslove i javnu diplomatiju, Marka Božca iz Ureda za komunikacije Vlade Republike Hrvatske, Vuka Vujnovića, generalnog sekretara Asocijacije vladinih komunikatora jugoistočne Evrope, Marije Novković iz UNDP-a Crne Gore, koji su zajedno sa ostalim učesnicima razgovarali o načinima na koje se može doprinijeti boljem odnosu predstavnika vlasti i civilnog društva. 

Na sesiji posvećenoj vladama koje su putem društvenih mreža otvorene za dvosmjernu komunikaciju sa građanima, Jasna Jelišić, istakla je kako se glasovi građana moraju slušati danas više nego ikada ranije, a da bi se to desilo vlade moraju osigurati da su podaci koje oni prikupljaju dostupni građanima: „Saradnja je ključan termin i nije bitno imati moć nad drugima već moć sa drugima. Dobar komunikator nekada mora prestati govoriti i početi slušati jer je dvosmjerna komunikacija je najbitnija“. Kao dobar primjer komunikacije između građana i zvaničnih vlasti, predstavljena je Vlada Republike Hrvatske, koja, kako ističe Marko Božac iz Ureda za komunikacije Vlade Republike Hrvatske, svaki dan dobije oko stotinu pitanja građana, na koje se oni trude da odgovore. 

Transparentnost i odgovornost su dvije ključne riječi u dvosmjernoj komunikaciji, no ipak Mak Kapetanović, službenik za komunikacije u ambasadi Holandije u Sarajevu ističe kako su danas informacije brže, lakše dostupne i vlada mora voditi računa o tome: „ U današnjem svijetu više je vijesti koje se plasiraju u formi infotainmenta jer se smatra da građani bolje primaju takve informacije.“ Nastavku sesije u kojoj se razgovaralo o kanalima koje vlada koristi kako bi komunicirala sa građanima pridružila se i Marija Novković, projekt menadžer UNDP-a Crne Gore koja je pored platformi za angažovanje građana u ostvarivanju svojih interesa i ciljeva istakla kako putem društvenih mreža od građana Crne Gore takođe traže ideje kako da vlasti postanu transparentnije. Primjer transparentnosti je i Twitter nalog Vlade Crne Gore koji je otvoren za javnost i koji svake sedmice predstavlja novi građanin.

Tokom konferencije, Johnatan Francis, iz ambasade Švedske u BiH,  predstavio je i Stockholm Internet Forum 2014, konferenciju koja nastoji da produbi diskusiju o tome kako se kroz slobodu i otvorenost interneta može promovisati ekonomski i socijalni razavoj širom svijeta. Ovogodišnja konferencija, zakazana u maju, imat će i tri predstavnika iz Bosne i Hercegovine.O komunikaciji između vlasti i građana, Francis je istakao kako svaki građanin ima pravo od vlasti tražiti informaciju, što samim tim mijenja svijest o načinu ponašanja vlasti. 

Bosanskohercegovački projekat Etička Linija, otvoreni komunikacijski kanal za prijavu nepravilnosti i korupcije od strane uposlenika, klijenata i poslovnih partnera, predstavio je Kemal Korjenić. Projekat je pokrenut 2013. godine i do sada je na njihovu adresu stiglo 28 prijava, koje su kako navodi Korjenić, riješene i procesuirane. 

Konferenciju je obilježila prezentacija kampanje “Otvorene ideje za Balkan“, u okviru koje će biti podržano više od 20 inovativnih web i mobilnih projekata iz cijele regije koji doprinose smanjenju korupcije i uspostavljaju kvalitetne, stalne komunikacije vlasti s građanima. 
 
Detalji konferencije dostupni su i na zvaničnom hashtagu na Twitteru #VladaDvaNula.
 
"Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje".