O Mediacentru - Saopštenja

U sklopu Point konferencije a u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo i Frontline Clubom iz Londona, 22.05. održana je sesija o sigurnosti i privatnosti na internetu.
Nedostatak političke volje glavna je prepreka sprovedbi procesa digitalizacije i naplate RTV pretplate, složili su se učesnici debate.
Sloboda izražavanja je ključni indikator zemalja koje žele postati članice EU, jer podrazumijeva demokratsko opredjeljenje, političku odgovornost i dobru upravu.
Učesnici su imali priliku da slušaju izlaganja o ključnim pitanjima i problemima koja su vezana za konzumiranje radnih prava.
Panel diskusija "Zakon o zabrani diskriminacije BiH: iskustva i izazovi" održana je 8.12.2014. u Mediacentru Sarajevo.

Pages