Rezultati Poziva za podnošenje prijedloga projekata: Promocija medijske i informacijske pismenosti u malim gradovima i ruralnim područjima za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ iz Sarajeva je u periodu 7.9. - 7.10.2020. imala otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) da doprinesu očuvanju i zaštiti slobode medija i pluralizma na Zapadnom Balkanu.  
 
Poziv za podnošenje prijedloga projekata je bio namijenjen za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje se bave programima za medije, obrazovanje, ljudska prava i rodnom ravnopravnošću.
  
Na osnovu objavljenih kriterija, Nacionalni odbor za ocjenjivanje iz BiH je ocijenio kvalitet svih potpunih aplikacija koje su podnesene u roku za prijem i ispunjavale administrativne i tehničke uslove navedene u pozivu. Konačnu odluku za dodjelu grantova je donio Upravni odbor regionalnog projekta SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.
 
U skladu sa odlukom Upravnog odbora regionalnog projekta SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija, Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” je 15.4.2021. potpisala ugovore sa dobitnicima grantova.
 
Listu dobitnika grantova poziva za podnošenje prijedloga projekata možete naći ovdje
 
 
Regionalni projekat “SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija” uz podršku Evropske unije implementiraju partnerske organizacije SEENPM, Albanski medijski institut, Mediacentar Sarajevo, Kosovo 2.0, Institut za medije Crne Gore, Makedonski institut za medije,Novosadska novinarska škola, Mirovni institut i Bianet.