O Mediacentru - Saopštenja

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ iz Sarajeva je u periodu 7.9. - 7.10.2020. imala otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) da doprinesu očuvanju i zaštiti slobode medija i pluralizma na Zapadnom Balkanu.
Osim treninga, novinari će dobiti stipendiju za izvještavanje o naučnim temama.
Fondacija Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa Transitions, priprema serijal edukativnih i praktičnih radionica za novinare i novinarke iz Bosne i Hercegovine na temu izvještavanja prema mladim ljudima, te generalno unaprjeđenje i/ili osvježenje produkcije medijskog sadržaja namijenjenog mladim ljudima.
Kampanja ukazuje na važnost profesionalnog novinarstva koje služi javnom interesu svih građana i građanki.

Pages