O Mediacentru - Publikacije

Priručnik za verifikaciju informacija u kriznim situacijama
Craig Silverman, Merrill Perlman (ur.)
EJC
2015
Charlie Hebdo efekat na Balkanu
Ilda Londo, Sanela Hodžić, Vessislava Antonova, Vesna Nikodinoska, Ljiliana Zugič, Mladen Velojič
South-East European Partnership for Media Development
2015
Priručnik za data novinarstvo
Jonathan Gray, Liliana Bounegru, Lucy Chambers (ur.)
EJC
2014
Značaj medijskog integriteta: Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti
Brankica Petković, Sandra Bašić Hrvatin, Sanela Hodžić
Fondacija Mediacentar Sarajevo
2014

Pages