Informiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19

Informiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVI9-19

Informiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19

Sanela Hodžić
Izdavač: 
Mediacentar Sarajevo
2020

Internetske tehnologije, medijske i druge komunikacijske platforme integralni su dio svakodnevnog života mladih. U isto vrijeme, BiH nedostaje sistematski pristup, prije svega unutar sistema formalnog obrazovanja, u razvoju znanja, vještina i navika koje će mladima omogućiti kompetentno korištenje i adekvatno razumijevanje komunikacijskih sadržaja i aktivan angažman za vlastito i dobro zajednice u kojoj žive.

U ovom izvještaju predstavljeni su rezultati istraživanja o informiranju mladih u BiH u kontekstu pandemije COVID-19. Uvidi u obrasce informiranja u kontekstu pandemije mogu pomoći u razumijevanju načina korištenja komunikacijskih platformi među mladima u kriznim situacijama i izvan njih. Istraživanje je provedeno u maju i junu 2020. godine, a zasnovano je, prije svega, na pregledu sekundarnih izvora, intervjuima sa dva eksperta u oblasti obrazovanja i medijske pismenosti, te rezultatima online anketiranja među mladima u BiH. Anketiranje je provedeno na uzorku od 50 ispitanika do 30 godina. Rezultati su dopunjeni nalazima drugih istraživanja o informiranju i medijskoj pismenosti mladih, te interpretirani i analizirani na osnovu znanstvenih saznanja i mišljenja eksperata.

Izvještaj je fokusiran na izvore koje mladi koriste za informiranje, povjerenje u pouzdanost informacija i njenu procjenu, te vještine razumijevanja i učešća u komunikaciji među mladima.

U zaključnoj diskusiji sumirani su i interpretirani ključni nalazi i na kraju su date preporuke za intervencije usmjerene na informiranje mladih, poboljšanje medijskih politika i medijske produkcije, te, u širem smislu, na edukaciju u oblasti medijske i informacijske pismenosti.

Informiranost je jedan od faktora koji određuje ponašanje u kontekstu pandemije COVID-19 (kao i drugih kriznih situacija) i povezane (zdravstvene ili druge) rizike. Razumijevanje medijskih sadržaja i učešće mladih u komunikacijama i društvenom životu u kontekstu pandemije određeno je strukturalnim faktorima u medijskom i obrazovnom sistemu, što ukazuje na važnost unapređenja javnih politika kako bi se, sa jedne strane, podstakla kvalitetna medijska produkcija, a, sa druge strane, razvijala znanja i vještine mladih za učešće u komunikacijskim procesima i u društveno-političkom životu uopće.

Publikacija je proizvedena u okviru projekta “Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost za borbu protiv dezinformacija”, koji u 2019. i 2020. godini implementira Fondacija za razvoj medija i civilnog društva Mediacentar u partnerstvu s organizacijom Transitions iz Praga, uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke.

Cijela publikacija dostupna je ovdje.

___