O Mediacentru - Publikacije

Prelazak na digitalno emitovanje u jugoistočnoj Evropi
Ilda Londo, Sanela Hodžić, Una Čilić, Assen Velchkov, Vesna Nikodinoska, Ljiliana Žugić, Ioana Avădani, Mladen Velojić
South-East European Partnership for Media Development
2016
Mediji i organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu
Valbona Sulce, Sanela Hodžić, Krenar Gashi, Marina Tuneva, Daniela Brkić, Jovan Teokarević
Albanian Media Institute
2016
Komuniciranje građanskih protesta, zahtijevanje javne odgovornosti
Sanela Hodžić, Mojca Pajnik
Mediacentar Sarajevo
2016
Uloga urednika u zaštiti medijskog integriteta u zemljama jugoistočne Europe
Ilda Londo, Sandra B. Hrvatin, Brankica Petković
Media Observatory
2016

Pages