Informiranje mladih u kontekstu pandemije: Povećano interesiranje za informacije

Iinformiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19: Povećano interesiranje za informacije (rdn)

Informiranje mladih u kontekstu pandemije: Povećano interesiranje za informacije

Sanela Hodžić
Izdavač: 
MEDIACENTAR Sarajevo
2020
Mediacentar objavljuje drugi po redu izvještaj iz tematskog bloka „Informiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19“. Vođeni istom vodiljom – istražiti obrasce interesovanja mladih ljudi u BiH za informiranje o pandemiji, te na osnovu toga oformiti niz preporuka za paralelno i sistemsko jačanje produkcije medijskog sadržaja, ovim istraživanjem pravimo iskorak fokusirajući se na čimbenike koji određuju dinamiku interesovanja, kao i na potencijalne implikacije na društveni angažman mladih i demokratske procese. 
 
U prethodnom izvještaju govorili smo o izvorima koje mladi koriste za informiranje o COVID-19, povjerenju i procjeni pouzdanosti informacija, te vještinama mladih za razumijevanje i učešće u javnoj komunikaciji. Ovim pak izvještajem dajemo odgovore na pitanja: koliko su mladi zainteresirani za informacije o pandemiji, a u poređenju sa interesovanjem za vijesti općenito? Da li postoje neke promjene u interesovanju u odnosu na sam početak pandemije i kakvi su obrasci temporalnosti? Ukoliko su uočljivi novi obrasci korištenja medija, kakve su njihove implikacije i da li ih možemo koristiti kao potencijal za unaprjeđenje medijske produkcije i razvoj medijske i informacijske pismenosti kod mladih? 
 
Rezultati ovog istraživanja, između ostalog, sugeriraju da mladi za informiranje o pandemiji dominantno koriste online medije, te da interesiranje za vijest određuje ne samo sadržaj, već i izvori koji te vijesti kreiraju i distribuiraju. Uvidi iz intervjua i sekundarnih istraživanja sugeriraju da je pažnja mladih usmjerena naročito na one vijesti i informacije koje preporučuju utjecajni drugi – srodnici, prijatelji, influenseri. 
 
Rezultati anketiranja također upućuju na moguću promjenu u interesiranju za specifična pitanja o pandemiji tokom vremena. Primjera radi, ispitanici koji su odgovorili na upitnik u maju više su bili zainteresirani za informacije o prijenosu i sprečavanju širenja virusa u odnosu na one koji su upitnik popunili u junu, a koji izražavaju veću zainteresiranost za informacije o posljedicama virusa i djelovanju vlasti i javnih institucija. Takva progresija sugerira da se mladi u junu više fokusiraju na budućnost i saniranje posljedica pandemije, što je vjerovatno povezano i sa aktuelnim fokusom medijskog izvještavanja na te teme. 
 
Više pojedinosti o rezultatima istraživanja i njihovim potencijalima za informiranje mladih o pitanjima od javnog značaja možete pogledati u cijeloj publikaciji koja je dostupna ovdje
 
 
Publikacija je proizvedena u okviru projekta “Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost za borbu protiv dezinformacija”, koji u 2019. i 2020. godini implementira Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” u partnerstvu s organizacijom “Transitions” iz Praga, uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke.