Mustafa Mustafić

Mustafa Mustafić

Mustafa Mustafić

ASISTENT U INFOBIROU

Radi na analizi i sortiranju materijala, unosu podataka u digitalni arhiv (Medijski sadržaji) i na unapređenju usluga INFOBIRO-a. Diplomirao je na Odsjeku za odbranu Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.