Maida Muminović

Maida Muminović

Maida Muminović

IZVRŠNA DIREKTORICA

Radi na implementaciji svih programa i projekata Mediacentra, a odgovorna je i za njihovu promociju, kao i za politiku upravljanja ljudskim resursima. Prije zaposlenja u Mediacentru, Maida je bila dio marketing tima Radija Kameleon. Apsolvent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.