Alena Velagić

Alena Velagić

Alena Velagić

PROJEKTNA KOORDINATORICA

Alena Velagić se pridružila timu Mediacentra Sarajevo u decembru 2023. kao projektna koordinatorica. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a zatim stekla magisterij iz menadžmenta i organizacije na Ekonomskom fakultetu i Adizees Academy of Management. Ima bogato radno iskustvo u lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama, s fokusom na sigurnost, prevenciju nasilnog ekstremizma, borbu protiv terorizma te jačanje institucija na državnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva i omladinskih organizacija.