Sanja Đurić

Sanja Đurić

Sanja Đurić

Office Administrator

U Mediacentru organizira i nadgleda administrativne aktivnosti koje olakšavaju nesmetano funkcioniranje ureda, te osigurava administrativnu i finansijsku podršku svim uposlenicima u svakodnevnim poslovima.