Transparency International BiH: Svi građani će trpiti posljedice izmjena Krivičnog zakonika u RS

Transparency International BiH: Svi građani će trpiti posljedice izmjena Krivičnog zakonika u RS

Transparency International BiH: Svi građani će trpiti posljedice izmjena Krivičnog zakonika u RS

“Otvorena represija nad građanima koji iznose drugačije mišljenje”. 
 
foto: NSRS
 
Ponovna kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj (RS) će imati nesagledive posljedice po sve građane koji bi mogli biti krivično gonjeni zbog javno izgovorene javne riječi, upozorio je Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH). 
 
“Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvoji Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS koji će se u utorak naći pred poslanicima, stvorit će se mogućnost za pokretanje krivičnih postupaka kako protiv novinara, aktivista i opozicionih političara koji javno istupaju, tako i protiv svih građana koji iznose svoje stavove na društvenim mrežama i drugim javnim mjestima”, navodi se u saopštenju TI BiH. 
 
Organizacija upozorava da će, bez obzira na činjenicu da su vlasti odustale od drakonskih novčanih kazni koje je predviđao nacrt ovog zakona, sa ovakvim nivoom uticaja politike na pravosuđe postojati brojne mogućnosti pritisaka na pojedince koji su samo iznijeli drugačije mišljene. 
 
“Svi građani protiv kojih se budu vodili krivični postupci zbog iznesene javne riječi mogu se suočiti sa policijskim pretresima, oduzimanjem ličnih dokumenata, ograničavanjem slobode kretanja, a neće moći konkurisati na bilo kakvom javnom konkursu sve do okončanja krivičnog postupka”, navode iz TI BiH, ističući da će usvajanje ovakvih izmjena Zakona stvoriti brojne prepreke za rad medijskih kuća u cijeloj BiH, što će dovesti do cenzure i autocenzure medija te do daljeg ugrožavanja rada novinara. 
 
“To su samo neke od posljedica koje nosi kriminalizacija klevete zbog čega se i u mišljenju OSCE-a koje je dostavljeno narodnim poslanicima u materijalima, vlasti pozivaju da se uzdrže od sankcionisanja javne riječi kroz sistem krivičnog pravosuđa, uključujući sankcionisanje putem kriminalizacije klevete”, istaknuto je.  
 
TI BiH dodaje da uprkos brojnim upozorenjima novinara, organizacija civilnog društva i međunarodne zajednice, uključujući i reakcije izvjestilaca Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Vijeća Evrope i brojnih drugih, vlast u RS ne odustaje od, kako naglašavaju, stvaranja zakonske pretpostavke za otvorenu represiju nad građanima koji iznose drugačije mišljenje. 
 
“Ignorisanje svih ovih upozorenja pokazuje da je fingiranje javne rasprave u proteklom periodu isključivo bilo u funkciji stvaranja privida učešća javnosti u donošenju odluka i da se sve odluke donose izvan institucija i demokratskih procedura”, piše u saopštenju. 
 
Ministarstvo pravde RS je 4. maja uputilo poziv za učešće u javnoj raspravi vezanoj za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS koja se održavala uživo u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Trebinju. 
 
TI BiH je tada sačinio sažetak komentara na Nacrt i prijedloge za povlačenje pojedinih odredbi kojeg su zainteresovani za učestvovanje u javnoj raspravi mogli preuzeti, iskoristiti u cijelosti, doraditi ih, poslati samo dio ili iskoristiti ih da se upoznaju sa formom u kojoj se amandmani na prijedloge zakona šalju u skladu sa procedurama.
 
Novinari i novinarke napuštali su javne rasprave, ostavljajući na protokolu zahtjeve za povlačenje zakona.
 

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.