ljudska prava

Baza evropske sudske prakse o ljudskim pravima

Baza predstavlja koristan resurs za novinare koji traže informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava.

CRD: Vijetnamska blogerka izabrana za osobu godine

Me Nam piše o kršenjima ljudskih prava i korupciji unutar vijetnamske vlade.

Svako djelovanje u finansijskoj oskudici onemogućava profesionalizam, pa ipak, nismo u cijelosti lišeni profesionalnih dometa.

Ovo je “zahtjev za hrvatski medij”, prije nego “zahtjev za medij na hrvatskom jeziku”.

Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je odluku kako su monopoli na autorska prava u potpunoj suprotnosti s osnovnim ljudskim pravima.

U drugom dijelu teksta o osnovnim postavkama ljudskih prava osoba sa invaliditetom, autor donosi pregled najvažnijih međunarodnih dokumenta koji promovišu integraciju osoba sa invaliditetom.
Tekst je svojevrstan podsjetnik i resurs novinarima o osnovnim postavkama ljudskih prava osoba sa invaliditetom, te im tako omogućava da u izvještavanju izbjegnu stereotipe i stigmatiziranje.
Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je odluku u korist 5 medijskih kompanija čije je pravo na zaštitu anonimnih izvora dovedeno u pitanje u Velikoj Britaniji.
Polaznica mentorskog programa projekta “Against the Margins- Protiv isključivosti” je za svoju istraživačku temu izabrala kinesku zajednicu u BiH.
Objavljujemo prvu od osam priča nastalih u sklopu mentorskog programa projekta “Against the Margins - Protiv isključivosti” koja analizira poziciju tražilaca azila u Bosni i Hercegovini.

Pages

Subscribe to RSS - ljudska prava