A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Boris Topić

Title

Boris Topić
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a magistrirao na postdiplomskom studiju iz Međunarodnog prava o ljudskim pravima Univerziteta u Oksfordu, Velika Britanija. Nakon obavljenog pripravničkog staža  u Osnovnom sudu  u Kotor Varoši i položenog  pravosudnog ispita od 2001. do 2008. radio je kao pravnik u instituciji Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a od oktobra 2008. do avgusta 2009. kao pravni savjetnik u Misiji OSCE-a u BiH. Trenutno obavlja poslove pravnog savjetnika u Evropskom sudu za ljudska prava.

Boris Topić

Objavljeni tekstovi na MC_online: