A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Ilčo Cvetanoski

Ilčo Cvetanoski

Title

Ilčo Cvetanoski

Ilčo Cvetanoski je novinar iz Makedonije. Diplomirao je 2005. na katedri novinarsta na Pravnom fakultetu Univerziteta Sveti Kiril i Metodij u Skoplju, a 2013. magistrirao demokratiju i ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu i Bolonji. Godinu dana je proveo na Univerzitetu Bradley u SAD-u, u okviru programa za profesionalno usavršavanje koje organizuje Voice of America. Trenutačno radi kao regionalni dopisnik za Index on Censorship, organizaciju iz Londona koja se bavi slobodom medija i govora. Aktivno se bavi novinarstvom od 2004. godine, a radio je za novinsku agenciju MIA, dnevne novine Dnevnik i televiziju Kanal 5, kao i za prvi dvojezični magazin u Makedoniji Monitor. Radio i za nevladinu organizaciju Institut za razvoj zajednice iz Tetova.