CIN dobio sedmu presudu protiv institucija

CIN dobio sedmu presudu protiv institucija

CIN dobio sedmu presudu protiv institucija

Banjalučki Okružni sud je uvažio CIN-ovu tužbu za nedostavljanje informacija protiv Osnovnog suda u ovom gradu.

foto: cin

Okružni sud u Banjoj Luci poništio je rješenje banjalučkog Osnovnog suda kojim Centru za istraživačko novinarstvo (CIN) nije omogućen pristup informacijama o zaradama advokata po službenoj dužnosti.

U decembru 2016. godine novinari CIN-a su od Osnovnog suda u Banjoj Luci zatražili podatke o naknadama advokata koji su postupali po službenoj dužnosti u periodu od 2010. do kraja 2016. godine. Sud je poslao ukupni iznos izdvojen za odbrane po službenoj dužnosti, ali bez imena advokata i njihovih pojedinačnih zarada.

U obrazloženju je navedeno da oni ne vode takvu vrstu evidencije te da ti podaci ne mogu biti prikupljeni provođenjem redovnih mjera, već bi morali prekinuti obavljanje osnovne funkcije suđenja i angažovati resurse na traženju podataka.

Okružni sud nije prihvatio ovakvo obrazloženje, jer smatraju da se podaci koje je CIN tražio odnose na redovno poslovanje suda. Oni dodaju da nepostojanje ažurirane evidencije ne može biti opravdanje za uskraćivanje informacija.

„Osporeni akt ne sadrži valjane razloge zašto u cijelosti nije udovoljeno zahtjevu“, piše u presudi kojom se Osnovni sud obavezuje da najkasnije u roku od 30 dana donese novu odluku.

Okružni sud je podsjetio da je svrha donošenja Zakona o slobodi pristupa informacijama da javnost ima kontrolu nad izvršavanjem javne vlasti.

„Zato javni organi i moraju promovisati otvorenu vladavinu, pa princip maksimalnog objelodanjivanja informacija predstavlja jedan od fundamentalnih principa svakog demokratskog društva, čime će se smanjiti podnošenje pojedinačnih zahtjeva, pa organi vlasti i moraju preduzeti određene korake u smislu širenja ključnih informacija u javnosti“, piše u presudi.

U maju 2017. godine CIN je objavio istraživanje kojim je pokazao da su sudovi u Bosni i Hercegovini (BiH) u proteklih sedam godina na advokate po službenoj dužnosti izdvojili više od 76 miliona KM. Uz istraživanje je objavljena i baza u kojoj su prikupljeni podaci sa skoro svih sudova u BiH. Jedino Osnovni sud u Banjoj Luci nije dostavio pojedinačne isplate, dok Općinski sud u Bugojnu nije dostavio nikakve podatke o isplatama.

Krajem oktobra 2017. godine CIN je dobio tužbu i protiv Općinskog suda u Bugojnu.

Izvor: CIN