komentari na internetu

Moderiranje komentara na nalozima medija na društvenim mrežama u BiH i Crnoj Gori

Nedovoljni kapaciteti i nedostatak jasnih smjernica

Bez kazni za negativne komentare na društvenim mrežama crnogorskih medija

Broj negativnih komentara u Crnoj Gori manji, ali i dalje izražen.

Italijanske novine Facebook držali “u blokadu” više od godinu dana

S novom politikom za društvene mreže, Giornale di Brescia ponovo postavlja objave na Facebooku

New York Times uvodi automatsko moderiranje komentara

New York Times proširuje listu članaka koji će biti otvoreni za komentarisanje zahvaljujući novom alatu za automatsko moderiranje.

Bh. online mediji: Kako zaustaviti govor mržnje u komentarima

Medijska zajednica i organi vlasti u budućnosti će se zajedno boriti protiv govora mržnje u komentarima na news portalima.

Tuzla: Odgovornost online medija za uvredljive komentare posjetilaca portala

Izvještaj sa javne debate "Sloboda izražavanja i kleveta: odgovornost online medija za uvredljive komentare posjetilaca portala".

2013: godina kada je umrla anonimnost na internetu?

Na internetu niko ne zna da ste pas.

Ima li u medijima i među publikom ove zemlje imalo stida i mjere, ili je sve spalo na postpornografsko podilaženje rulji?

Komentari se mogu slati isključivo na mail adresu.

Ako bi se zabranili komentari, da li bi sve ono što je sada neprofesionalno na portalima bilo vraćeno na stranice štampanih izdanja?

Pages

Subscribe to RSS - komentari na internetu