Osmančević: Kontrola komentara na internetu bi se trebala odvijati kroz samoregulaciju

Tuzla: Odgovornost online medija za uvredljive komentare posjetilaca portala

Osmančević: Kontrola komentara na internetu bi se trebala odvijati kroz samoregulaciju

Udruženje BH novinari, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Tuzli,organizovalo je u Tuzli, 26.06. 2015. javnu debatu na temu: Sloboda izražavanja i kleveta: odgovornost online medija za uvredljive komentare posjetilaca portala.

Povod za debatu je presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Delfi AS vs. Estonija kojom ovaj sud potvrđuje odgovornost internet portala Delfi za uvredljive komentare postavljene ispod spornog članka. Sud je ovom presudom skrenuo pažnju i na nešto što je u praksi zaboravljeno, a to je da su mediji odgovorni za sve sadržaje koji se nalaze na njihovim portalima pa čak i komentare posjetioca. Raspravljalo se i odgovornosti urednika portala uopšte, odnosno nedostatku uredničke odgovornosti i nedostatku mjera moderiranja komentara.

Panelisti debate bili su: Borka Rudić generalna sekretarka udruženja BH novinari, prof.dr. Enes Osmančević i Nermin Krdžalić direktor portala Tuzlanski.ba, moderatorica je bila a Bedrana Kaletović predsjednica Kluba novinara Tuzla.

U uvodnom izlaganju istaknuta su četiri glavna zaključka koji se ističu iz presude a to su: kontekst i posljedice samih komentara koji se odnose na kompaniju koja je oštećena, reakcije medija koje su poduzete da bi se umanjila šteta nakon objavljivanja komentara, anonimnost posjetilaca odnosno komentatora i visina nematerijalne štete odnosno kazna od 320 eura koje je medij obavezan isplatiti.

"Ovdje treba napomenuti nešto što je jako bitno za medije u Bosni i Hercegovini a odnosi se na drugi zaključak ove presude odnosno reakcije medija koje su poduzete da bi se umanjila šteta nakon objavljivanja komentara. Zakon o zaštiti od klevete u oba entiteta ima član koji kaže; ako je medij poduzeo razumne korake, da umanji štetu koja je nastala klevetničkim tekstovima ili objavljivanjem neistinitih tekstova, onda će to sud uvažiti kao olakšavajuću okolnost. Ovdje u ovom slučaju se pokazalo da medij nije poduzeo adekvatne mjere zaštite, i ono što je bitno sud se pozvao na uredničku napomenu na portalu koja se odnosila na to da su autori komentara odgovorni za sadržaj komentara te na to da će neprimjereni komentari biti obrisani. Upravo je to ono na šta se sud i pozvao u tački 2. obrazloženja ove presude kada je objašnjeno zašto je potvrđena presuda nacionalnog suda Estonije" istakla je Borka Rudić. 

Presudom je potvrđeno da je medij Delfi AS profitirao na negativnim i uznemirujućim komentarima. Nažalost ovo je u potpunoj saglasnosti sa stvarnom situacijom u Bosni i Hercegovini, gdje je iz prakse potvrđeno da nekoliko uvredljivih komentara izazove bujicu ostalih reakcija i ta virtuelna rasprava mediju donosi veliku posjećenost.

Foto: Nermin Krdžalić i Borka Rudić

Kada je u pitanju regulacija interneta odnosno kontrolisanje komentara na internetu ona bi se trebala odvijati kroz samoregulaciju jer internet počiva na online zajednicama koje bi trebale da same postave jasna pravila, zbog nedovoljne medijske i tehničke pismenosti mi to nismo u mogućnosti. Enes Osmančević, profesor sa univerziteta u Tuzli naglašava: „Evropska je praksa da urednik ima odgovornost za javni komunikacijski prostor na portalu, jer komentari su vaša komunikacijska avlija odnosno vi ste odgovorni koga tu puštate." Profesor Osmančević ističe ono na čemu bi trebalo insistirati a to je samoregulacija, veća interakcija korisnika i uredništva, na raspravljanju o ovakvim pitanjima odsnosno definiranju pravila i etičkih standarda u medijima.

Implikacije koje bi ova presuda mogla donijeti na slučajeve koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini su veoma zanimljive, a posebno se odnose na predmet koji se vodi protiv magazina BUKA koji je sada u procesu žalbe nakon prvostepene presude u kojoj je ovaj magazin izgubio spor. Sada je pitanje da li će se žalba uopće uzeti u razmatranje iako se tuženi magazin BUKA pozvao na isti član kao i Delfi a to je član 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

Iz Udruženja BH novinari najavili su organizovanje još par javnih debata i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine u narednom vremenskom periodu. Takođe, poručuju da će ova presuda imati snažan odjek na slične sudske sporove, te da je bitno da se o presudi raspravlja na način da se javnosti omogući da zauzme stav o ovom i sličnim pitanjima.