New York Times uvodi automatsko moderiranje komentara

New York Times uvodi automatsko moderiranje komentara

New York Times uvodi automatsko moderiranje komentara

New York Times proširuje listu članaka koji će biti otvoreni za komentarisanje zahvaljujući novom alatu za automatsko moderiranje.
 
Foto: Pixabay
 
U saradnji sa Googleom New York Times će u budućnosti za komentare otvoriti do 80 posto svog sadržaja koji će se automatski nadgledati i ocjenjivati uz pomoć alata Moderator.
 
Moderator radi na principu provjeravanja vjerovatnoće da su komentari „toksični“ ili slični komentarima koje su „stvarni“ moderatori već ranije označili takvim.
 
Donedavno, tim New York Timesa koji se sastoji od 14 moderatora dnevno je odobravao u prosjeku 12.000 komentara, a trenutno oko 20 posto komentara automatski odobrava pomenuti alat. 
 
Odluka američkih novina dolazi u prilično nestabilnom vremenu za sekcije komentara na internetu. Medijske organizacije se odlučuju da ih u potpunosti ukidaju jer smatraju da trošak moderiranja nije vrijedan potencijalne koristi od takvih sekcija. S druge strane, zagovornici sekcija za komentarisanje smatraju da, ukoliko su dobro uređene, te sekcije mogu stvarati obazrivu publiku.