govor mržnje

Bošnjaci umjesto ljudi, brzina umjesto odgovornosti

O načinu na koji su o ubistvu u Trnopolju izvijestili pojedini sarajevski mediji.

Kampanja: "Reći NE govoru mržnje na Internetu"

Cilj kampanje „NE govoru mržnje na internetu“ je informisati i senzibilirati javnost, posebno djecu i mlade, o poštovanju ljudskih prava, kao i negativnim uticajima govora mržnje.

Like i share: Je li nam to dovoljno da budemo društveni?

Jesmo li kao stanovnici facebookistana i googledoma zapravo društveno isključeni, a da pri tom živimo u uvjerenju da smo najaktivniji članovi društva?

Reakcija na šovinističke i rodno-religijski stereotipizirane tekstove online medija na novinarku magazina BH Dani.

Da li je nasilje koje smo verbalno skloni počiniti na internetu zaista ravno nasilju koje bismo mogli počiniti u realnosti?

Napadi na novinare su nedopistivi i neprihvatljivi u društvu koje sebe naziva demokratskim.

Ima li u medijima i među publikom ove zemlje imalo stida i mjere, ili je sve spalo na postpornografsko podilaženje rulji?

Ako bi se zabranili komentari, da li bi sve ono što je sada neprofesionalno na portalima bilo vraćeno na stranice štampanih izdanja?

Zabrana komentara bi bila pobjeda idiota. To bi bilo kao da zbog tuče ili ubistva u parku ukinemo sve parkove.

Da li i komentare korisnika treba obuhvatiti uređivačkom politikom medija?

Pages

Subscribe to RSS - govor mržnje