150 godina štampe u BiH

Telefoto – špijunska oprema svakog fotografa

Ogromna naprava, desetak kilograma težine, nalik na poveću radio stanicu, slala je fotografije putem telefonskog priključka.

Kako novine dobiju ime: Bosna

Nazivi novina Bosanski vjestnik, Bosanac, Bosanska vila i Bosanski prijatelj  artikulirali su ljubav za Bosnom

Sarajevski Jevrejski glas o Kristalnoj noći

Sarajevski Jevrejski glas izvijestio je o Kristalnoj noći, velikom pogromu koji se desio širom Njemačke u noći 9-XI-1938.

Autentičnost u borbi za pažnju čitalaca

Slobodni mediji u društvima u kojima živimo zavise od toga koliko se prilagođavamo čitateljima dok držimo profesionalni standard.

Naslovnica treba da bude provokativna

O važnosti dobro osmišljene naslovne strane govori Bojan Hadžihalilović, grafički dizajner i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti.

Osvajanje slobode u "tamnom vilajetu"

Slabljenje komunista, nacionalizam i afere koje su tresle Jugoslaviju, iznjedrile su slobodnije novinarstvo u dvosedmičnjaku Naši dani.

Online mediji su sadašnjost novinarstva

Informacija je moć, želja za informisanošću neutaživa, sve želimo znati u trenutku kada se događa, a to je moguće sa online medijima.

Čudnovati magnetofon i kinematograf

O velikim tehnološkim izumima devetnaestog vijeka, magnetofonu i kinematografu, javljeno je u sarajevskoj štampi.

Bosnische Post: Die Attentate.

O tužnom gradu nakon atentata 28. juna 1914. godine, javio je Bosnische Post u specijalnom izdanju.

Književnost u bosanskohercegovačkoj štampi

Štampa u BiH od svojih početaka ima bliske veze sa književnošću, a mnogi pisci i pjesnici objavljivali su svoje radove u novinama.

Pages

Subscribe to RSS - 150 godina štampe u BiH