Čudnovati magnetofon i kinematograf

Čudnovati magnetofon i kinematograf

Čudnovati magnetofon i kinematograf

O velikim tehnološkim izumima 19. vijeka, magnetofonu i kinematografu, javljeno je u sarajevskoj štampi 1889. i 1896. godine.

Magnetofon (phonograph) i film (kinematograf), izumi s kraja 19. vijeka. Dvije vijesti iz Sarajevskog lista govore upravo o tome.

Fonograf je predstavljen početkom maja 1889. godine. Jedan od akademika tog vremena opisao je pokušaj „vještačkog reproduciranja ljudskog glasa“ kao najčudnovatiju metu „što ju je igda inteligencija sebi postavila“.

O pojavi filma (kinematografa) Sarajevski list piše krajem aprila 1896. godine, kao o stroju koji pokazuje „žive fotografije“. Evo kako je to izgledalo na papiru:


Prije 150 godina odštampana je prva novina u Bosni i Hercegovini – 7. aprila 1866. godine u Sarajevu se pojavio prvi broj Bosanskog Vjestnika. Povodom tog značajnog jubileja, Mediacentar će objaviti desetine tekstova o novinarstvu i štampi u BiH. Obilježavanje jubileja podržao EUSR.