Magazin: Medijska politika regulativa

Vraćanje javnog interesa u finansijske odnose između javnog sektora i medija (rdn)

Osim transparentnosti, za zaštitu javnog interesa potrebne su i reforme.

Više od pola bh. institucija ne poštuje ZOSPI

Samo oko 55 posto odgovora stiže na zahtjeve za pristup informacijama.

Moja fotografija, svačija imovina

Fotografije i njeni autori su na vjetrometini, o njih se „očeše“ ko stigne, čerupajući njihovo stvaralaštvo bez pitanja i plaćanja.

Finansijski opstanak radija i televizije u BiH

Godine kad je na tržištu oglašavanja bilo mnogo više novca nego danas su prošle.

Vlast i mediji (1): Rasipanje miliona za naklonost gradonačelnika

Oko 30 miliona KM se iz budžeta institucija vlasti svake godine prebaci na račune javnih i privatnih medija u BiH.

Pages