Vraćanje javnog interesa u finansijske odnose između javnog sektora i medija

Vraćanje javnog interesa u finansijske odnose između javnog sektora i medija (rdn)

Vraćanje javnog interesa u finansijske odnose između javnog sektora i medija

Iskustva iz drugih zemalja pokazuju da komercijalni prihodi na malim medijskim tržištima, kakvo je i Bosna i Hercegovina, nisu dovoljni za održivost medijskog sektora, pa finansiranje iz budžeta institucija vlasti može biti važan faktor u održivosti medija i zaštiti interesa građana.
 
Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini izdvajaju značajna sredstva za medije. Različiti modeli finansiranja, uključujući direktno finansiranje medija iz budžeta institucija vlasti, donacije, plaćene sadržaje u medijima poput promotivnih kampanja, hronika, prijenosa sjednica i slično, te izdvajanja u kontestu oglašavanja, nedovoljno su regulirani i ne ispunjavaju minimalne uslove pod kojima bi interes građana bio promoviran.
 
Neki od ključnih problema identificiranih tokom istraživanja su:
  • Ograničena je transparentnost podataka o dodijeljenim sredstvima i njihovoj potrošnji, dok monitoring nad utroškom sredstava i generalnim efektom izdvajanja praktično ne postoji.
  • Nije osigurana neovisnost donošenja odluka i transparentnost procedura dodjele tih sredstava. Politička tijela upravljaju cijelim procesom.
  • Upitni su modeli i kriteriji dodjele sredstava; nije osigurano da se kroz ove obrasce promovira javni interes u medijskom izvještavanju.
  • Nisu osigurani mehanizmi zaštite uredničke neovisnosti medija finansiranih iz javnih budžeta.

Institucije vlasti ne vrše monitoring gore navedenih pojava, pa je teško utvrditi u kojoj mjeri postoji zloupotreba različitih izdvajanja za medije. Ono što znamo je da ne postoje adekvatne proceduralne garancije transparentnosti i legitimnosti različitih vrsta izdvajanja za medije. U aktuelnom obliku, institucije koje su identificirane kao odgovorne za povećanje finansijske transparentnosti medija nemaju ni kapacitete ni mandat koji im omogućava da to učine.

U konačnici, krajnje je upitno koliko se kroz ova izdvajanja promovira javni interes, sloboda izražavanja i medijski pluralizam. Prema tome, potrebne su hitne i suštinske promjene na nivou politika. Ovaj dokument ima za cilj da
analizira problematične aspekte aktuelnih finansijskih odnosa između države i medija, te da ponudi preporuke za razvoj politika kojima će se javni interes učiniti njiihovim centralnim principom.
 
Preporuke navedene u izvještaju, bazirane na iskustvima iz drugih zemalja i međunarodnim standardima finansiranja medija iz javnih izvora, uključuju:
  • Unapređenje transparentnosti finansiranja medija
  • Reviziju modela javnog finansiranja medija na način da se osigura javni interes
  • Osiguravanje izvora prihoda za finansiranje medija
  • Osiguravanje neovisnog upravljanja i raspodjele prihoda

Transparentnost je prvi korak ka javnoj odgovornosti i zaštiti javnog interesa, no potrebne su i sveobuhvatne reforme u drugim aspektima ovih odnosa kako bi se princip javnog interesa vratio u tradicionalne obrasce finansiranja medija, te kako bi se kroz nove pristupe u tim obrascima odgovorilo na aktuelnu krizu novinarstva,

Kompletna publikacija "Vraćanje javnog interesa u finansijske odnose između javnog sektora i medija" dostupna je ovdje.